ECI 2015 – produljen rok za prijavu sažetaka i travel grant

Untitled

 

Rok za prijavu sažetaka na ECI 2015 te EFIS/IUIS travel grant produljen je do 10. svibnja.

Svi detalji nalaze se na službenim stranicama kongresa: http://www.eci-vienna2015.org/