GDPR

 

GDPR PRAVILNIK

IZJAVA O SUGLASNOSTI (PRIVOLI)

Upoznat/a sam s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN) 42/18 kao i s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Europske unije (EU) 2016/679 koja je stupila na snagu 25.05.2018. godine.

Ovom izjavom dajem svoju suglasnost (privolu) Hrvatskom imunološkom društvu (HID), Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, OIB: 22945270073, da:

prikuplja te obrađuje i koristi moje osobne podatke u svrhu rada i aktivnosti HID-a, a posebice za potrebe:

  • kontakta prema meni (usmeno/pismeno/putem elektroničke pošte),
  • izdavanja računa u svrhu plaćanja godišnje članarine te sudjelovanja na radionicama i skupovima,
  • obavještavanja o novostima, nagradama, predavanjima te općim informacijama za članove putem web stranice udruge hid.hr.

Pravilnik: GDPR PRAVILNIK

Ova izjava je dana na neograničeno vrijeme.

Suglasan/sna sam s time da se ova izjava predoči trećim osobama koje u obavljanju svojih poslova obavljaju nadzor nad poštivanjem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN) 42/18 kao i s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Europske unije (EU) 2016/679 koja je stupila na snagu 25.05.2018. godine.

Opcije (required)
PRIHVAĆAMNE PRIHVAĆAM