03/07/2017

Članarina

Podaci za uplatu članarine

Molimo da se oni kojima se treba izdati račun za potrebe plaćanja članarine ili imaju druge upite u vezi plaćanja članarine, zaostataka i sl. obrate tajniku Društva e-mailom.

 

Molimo da članovi u ime kojih članarinu plaća neka ustanova (sa sredstava projekta i sl.) obavezno zatraže račun prije uplate članarine te se pri plaćanju u opisu navede broj računa!

 

Primatelj: Hrvatsko imunološko društvo, Šalata 3, 10000 Zagreb

IBAN računa: HR2823600001101581530

Iznos: 100kn

Opis: članarina za (trenutna godina)

 

Umirovljenici su oslobođeni plaćanja članarine, kao i kotizacija za Skupove HID-a.