Članarina

Molimo da se oni kojima se treba izdati račun za potrebe plaćanja članarine ili imaju druge upite u vezi plaćanja članarine, zaostataka i sl. obrate tajniku Društva e-mailom.

 

Molimo da članovi u ime kojih članarinu plaća neka ustanova (sa sredstava projekta i sl.) obavezno zatraže račun prije uplate članarine te se pri plaćanju u opisu navede broj računa!

 

Podaci za uplatu:

Primatelj:                           Hrvatsko imunološko društvo

Adresa primatelja:           Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

IBAN:                                 HR2823600001101581530

Iznos:                                 članovi bez doktorata:    17,00 EUR

članovi s doktoratom:     25,00 EUR

Opis plaćanja:                  ime i prezime člana – članarina za 2023.

 

Molimo Vas da uplatite članarinu za tekuću godinu do 30. rujna 2023.

Umirovljenici su oslobođeni plaćanja članarine, kao i kotizacija za Skupove HID-a.

 


Procedura za stjecanje HID članstva:

  1. zamolba u obliku samostalnog dokumenta
  2. životopis (uključujući i popis objavljenih radova) i OIB
  3. kratke preporuke dva člana Hrvatskog imunološkog društva

Navedeno poslati na mail: imunoloskodrustvohr@gmail.com