Videozapisi – COVID-19

Na ovoj stranici možete pristupiti videozapisima s istaknutim hrvatskim imunolozima koji odgovaraju na 5 do 6 pitanja na temu COVID-19:

Zašto se cijepiti protiv COVID-19?

Sadržaj:

Video 1: Prof.  Bojan Polić objašnjava što su to cjepiva i na koji način djeluju. 

Video 2: Izv.Prof. Felix Wensveen objašnjava kako postajemo imuni na COVID-19 nakon cijepljenja.

Video 3: Doc. Vanda Juranić Lisnić objašnjava kako dijagnosticiramo COVID-19.

Video 4: Prof. Astrid Krmpotić objašnjava što su protutijela i kako nas štite od infekcije.

Video 5: Doc. Đurđica Cekinović Grbeša odgovara na pitanja o akutnoj bolesti COVID-19.

Video 6: Prof. Asja Stipić Marković odgovara na pitanja o COVID-19 i cijepljenju kod pacijenata s autoimunim bolestima ili s alergijom.

Video 7: Prof. Stipan Jonjić objašnjava zašto je SARS-CoV-2 virus opasniji od ostalih srodnih virusa i što možemo očekivati u budućnosti.

Video 8: Prof. Danka Grčević objašnjava imunološke procese koji se javljaju nakon virusne infekcije.

Video 9: Kako djelulju cjepiva


Ne možete pronaći informacije koje tražite? Za više informacija o cijepljenju posjetite web stranicu našeg partnera:

 

 


Posjetite naš youtube kanal:

Hrvatsko Imunološko Društvo – YouTube

Datoteka:YouTube full-color icon (2017).svg – Wikipedija


Video 1: Prof. Bojan Polić objašnjava što su to cjepiva i na koji način djeluju.

Prof. Bojan Polić je redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Voditelj je istraživačke skupine koja izučava biologiju limfocita T i NK, te njihovu ulogu u razvoju upale visceralnog masnog tkiva i u nadzoru virusnih infekcija. Do sada je publicirao 42 rada u znanstvenim časopisima koji su citirani 1867 puta (WoS). Član je više domaćih i stranih strukovnih udruga, te je organizirao više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, ljetnih škola i radionica. Za znanstvena dostignuća nagrađen je godišnjom Državnom nagradom za znanost (2002) i godišnjom nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2012).

 1. 0min25: Što su to cjepiva i na koji način djeluju?
 2. 1min12: Koja je razlika između RNA cjepiva (u koja spadaju Pfizer-BioNTech i Moderna cjepivo) i vektorskih cjepiva (u koja spadaju Oxford/AstraZeneca i J&J/Janssen)?
 3. 3min40: Koliko dugo traje zaštita nakon cijepljenja?
 4. 4min54: Pružaju li trenutna cjepiva zaštitu i protiv novih sojeva SARS-COV-2 virusa?
 5. 6min25: Smatrate li da je cijepljenje dobar način zaštite sebe i bližnji od infekcije ovim virusom?
 6. 7min42: Ako je osoba cijepljena i ne pokazuje kliničke simptome bolesti, može li svejedno prenijeti virus na druge?

Video 2: Izv.Prof. Felix Wensveen objašnjava kako postajemo imuni na COVID-19 nakon cijepljenja.

Izv.Prof. Felix Wensveen je imunolog i izvanredni profesor na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.​ Osim toga, Dr. Wensveen je Predsjednik Hrvatskog imunološkog društvo. ​

 1. 0min22: Kako nastaje imunološki odgovor na viruse poput SARS-Cov-2 virusa?
 2. 2min30: Kako postajemo imuni na COVID-19 nakon infekcije?
 3. 2min55: Kako postajemo imuni na COVID-19 nakon cijepljenja?
 4. 4min20: Koje su nuspojave nakon cijepljenja i zašto nastaju?
 5. 5min00: Trebamo li brinuti o teškim nuspojavama nakon cijepljenja, poput tromboze nakon cijepljenja s cjepivom AstraZeneca?
 6. ​6min42: Pružaju li trenutna cjepiva zaštitu i protiv novih sojeva SARS-COV-2 virusa?
 7. 7min38: Smatrate li da je cijepljenje dobar način zaštite sebe i bližnji od infekcije ovim virusom?

Video 3: Doc. Vanda Juranić Lisnić objašnjava kako dijagnosticiramo COVID-19.

Doc. Vanda Juranić Lisnić je docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te jedna od voditeljica prvog Laboratorija za brzu molekularnu dijagnostiku u hitnoj medicini.

 1. 0min33: Što je PCR test i što njime mjerimo?
 2. 2min30: Što je brzi antigenski test?
 3. 3min22: Što je serološki test?
 4. 4min13: Zašto ne koristimo uvijek brzi antigenski test budući da je najpovoljniji?
 5. 4min55: Mogu li navedeni dijagnostički testovi razlikovati osobe koje su bolesne od osoba koje su se cijepile?

Video 4: Prof. Astrid Krmpotić objašnjava što su protutijela i kako nas štite od infekcije.

Prof. Astrid Krmpotić redovita je profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Dugi niz godina bavi se proučavanjem imunobiologije citomegalovirusne infekcije, s posebnim naglaskom na mehanizme virusnog izmicanja imunološkom nadzoru domaćina. Koautor je većeg broja znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima visokom čimbenika odjeka, a koji su citirani više od 1600 puta. Vodila je više znanstvenih projekata, od kojih se posebno ističe projekt koji je financirao Howard Hughes Medical Institute (HHMI).  Dobitnica je nekoliko značajnih znanstvenih nagrada (Godišnja Državna nagrada za znanost, Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci i dr.).

 1. 0min22: Što su protutijela?
 2. 1min52: Kako nas protutijela štite od virusa?
 3. 4min03: Nastaju li protutijela nakon infekcije SARS-COV-2 virusom?
 4. 9min24: Nastaju li protutijela nakon cijepljenja?
 5. 10min45: Postoje li razlike između protutijela nastalih nakon infekcije i protutijela nastalih nakon cijepljenja?
 6. 13min23: Smatrate li da je cijepljenje dobar način zaštite sebe i bližnji od infekcije ovim virusom?

Video 5: Doc. Đurđica Cekinović Grbeša odgovara na pitanja o akutnoj bolesti COVID-19.

Doc. Đurđica Cekinović Grbeša je docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i specijalist infektolog pri KBC Rijeka.

 1. 00min30: Što je COVID-19?
 2. 01min05: Koja je razlika između blagih oblika bolesti i teških oblika?
 3. 02min30: Tko se sve može dobiti COVID-19?
 4. 03min10: Kako se COVID-19 razlikuje od drugih respiratornih bolesti, npr. od gripe?
 5. 04min55: Postoje li lijekovi za COVID-19?

Video 6: Prof. Asja Stipić Marković odgovara na pitanja o COVID-19 i cijepljenju kod pacijenata s autoimunim bolestima ili s alergijom.

Prof. Asja Stipić Marković je subspecijalist alergologije, imunologije i pulmologije te izvanredni profesor na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 1. 00min25: Jesu li osobe s autoimunim bolestima podložnije razvoju težih oblika COVID-19?
 2. 01min45: Trebaju li se cijepiti osobe s autoimunim bolestima?
 3. 02min06: Jesu li osobe s autoimunim bolestima podložnije razvoju težih nuspojava nakon cijepljenja?
 4. 02min36: Jesu li cjepiva protiv COVID-19 učinkovita kod osoba koje koriste imunološku terapiju poput antiinflamatornih lijekova ili terapije monoklonalnim protutijelima?
 5. 04min02: Trebaju li osobe s alergijama, poput alergija na hranu, izbjegavati cijepljenje?

Video 7: Prof. Stipan Jonjić objašnjava zašto je SARS-CoV-2 virus opasniji od ostalih srodnih virusa i što možemo očekivati u budućnosti.

Prof. Stipan Jonjić je redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Voditelj je istraživačke skupine koja izučava biologiju limfocita T i NK, te njihovu ulogu u razvoju upale visceralnog masnog tkiva i u nadzoru virusnih infekcija. Do sada je publicirao 42 rada u znanstvenim časopisima koji su citirani 1867 puta (WoS). Član je više domaćih i stranih strukovnih udruga, te je organizirao više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, ljetnih škola i radionica. Za znanstvena dostignuća nagrađen je godišnjom Državnom nagradom za znanost (2002) i godišnjom nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2012).

 1. 0min20: Kako se dogodilo da je SARS-CoV-2 preskočio sa životinja na ljude?
 2. 3min12: Zašto je SARS-CoV-2 virus opasniji od ostalih srodnih virusa?
 3. 7min12: Što mislite o trenutno dostupnim cjepivima za COVID-19 i hoće li biti potrebe za novim cjepivima?
 4. 13min22: Što mislite o globalnoj reakciji na pandemiju COVID-19 i cijepljenje?
 5. 19min40: Smatrate li da je cijepljenje dobar način zaštite sebe i bližnji od infekcije ovim virusom?

Video 8: Prof. Danka Grčević objašnjava imunološke procese koji se javljaju nakon virusne infekcije.

Prof. Danka Grčević sa Zavoda za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odgovara na pitanja vezana za SARS-CoV-2 virus.

 1. 0min28: Kako SARS-CoV-2 napada naše stanice?
 2. 1min40: Što se događa nakon ulaska virusa u stanicu?
 3. 3min02: Koji mehanizmi obrane postoje?
 4. 5min02: Što su citokini?
 5. 6min55: Što je citokinska oluja?

Video 9: Kako djelulju cjepiva


Hrvatsko imunološko društvo (HID), koje okuplja sve znanstvenike iz područja imunologije u Hrvatskoj, izjavljuje da odobrava i podržava program cijepljenja Republike Hrvatske. HID je neovisna znanstvena organizacija financirana od strane članova te nema ekonomski interes u nacionalnom programu cijepljenja. Znanstveni dokazi uvelike podupiru činjenicu da je cijepljenje sigurno kako za odrasle tako i za djecu. Cijepljenjem se značajno smanjilo obolijevanje i smrtnost od različitih bakterijskih i virusnih bolesti. Osim toga, cijepljenjem ne štitimo samo sebe i svoju djecu, već sprječavamo širenje bolesti na rizične populacije poput osoba koje ne mogu biti cijepljene iz zdravstvenih razloga te novorođenčad.

HID ne poriče niti umanjuje činjenicu da cijepljenje može imati nuspojave. Međutim, nuspojave cijepljenja su rijetke, obično vrlo blage i ne ugrožavaju druge. Nasuprot tome, simptomi bolesti, od koje nas može zaštiti cijepljenje, najčešće su ozbiljni i potencijalno opasni po život. Stoga, prilikom razmatranja rizika i koristi, cijepljenje je mnogo sigurnije nego ne cijepljenje.

Ako imate pitanja o sigurnosti cjepiva ili ako želite znati postoji li medicinski razlog zašto Vi ili Vaše dijete ne biste trebali biti cijepljeni, ne ustručavajte se kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine.

Za više informacija, kontaktirajte nas ili pristupite web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO):

https://www.who.int/features/qa/84/en/

Za podatke o znanstvenim dokazima WHO:

https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2019/vaccines-and-the-power-to-protect