Mišljenje Malog vijeća HID-a o prijedlogu Zakona o zaštiti životinja

logo2

Poštovane kolegice i kolege,

obraćamo vam se u ime Malog vijeća Hrvatskog imunološkog društva (HID) povodom prijedloga novog Zakona o zaštiti životinja i pitanju korekcije istoga.

Naš stav je da bi uvođenje obaveze pohađanja i polaganja specijalističkog kirurškog tečaja za model koji bi se koristio u projektu dovelo u pitanje nastavak istraživanja mnogih grupa u Hrvatskoj.

Naši modeli su uglavnom svedeni na jednostavne kirurške zahvate, poput implantacije nekih stanica ili tkiva, uzimanja organa i sl. Pojedini članovi HID-a su ove procedure opisali u poznatim međunarodnim znanstvenim protokolima poput Current Protocols in Immunology te niz godina organizirali i vodili radionice European Molecular Biology Organization: Anatomy and Embryology of the Mouse.

Podržavali smo i podržavamo obvezu da svaki mladi znanstvenik prije početka samostalnog izvođenja pokusa in vivo mora proći tečaj za rad s laboratorijskim životinjama koji svi prolazimo. No, zahtijevati od nas i naših suradnika da dodatno polažemo specijalistički tečaj bilo bi ne samo kontraproduktivno, već to nije u skladu ni s propisima u većini drugih EU zemalja koji ovu materiju imaju puno bolje uređenu od nas.

Stoga, HID predlaže izmjenu prijedloga stavka 4. Članka 32. Zakona o zaštiti životinja, u kojem bi se brisao dio ” ..te ako imaju završen specijalistički kirurški tečaj na modelu koji će se koristiti u projektu”, te bi konačan prijedlog glasio:

“Iznimno od stavka 3. ovoga članka kirurške zahvate na životinjama mogu provoditi i druge osobe iz stavka 1. ovoga članka sa završenim diplomskim ili integriranim sveučilišnim studijima, a s obzirom na područje u okviru projekta za koje se zahtijeva odgovarajuća znanja za rad na životinjama i to na: mišu, štakoru, zamorcu, zlatnom hrčku, kineskom hrčku, mongolskom skakaču, kuniću, žabi i zebrici, ako su osposobljeni za rad sa životinjama u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.”

 

U ime Hrvatskog imunološkog društva,

Predsjednica HID-a,                                                       Potpredsjednica HID-a

prof.dr.sc. Danka Grčević, dr.med.,                    prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr.med.,        spec. lab. imunologije                                                                spec. lab. imunologije

Zagreb, 8. ožujak 2016.

 

HID MV Mišljenje o prijedlogu Zakona o zaštiti životinja