Organizacija

Predsjednik Mariastefania Antica, Zagreb
Dopredsjednica Vanda Juranić Lisnić, Rijeka
Tajnica
Lidija Milković, Zagreb
Malo vijeće
Felix Wensveen

Alenka Gagro

Danka Grčević, Zagreb

Asja Stipić Marković, Zagreb

Astrid Krmpotić, Rijeka

Bojan Polić, Rijeka

Ines Mrakovčić Šutić, Rijeka

Stipan Jonjić, Rijeka

Tomislav Kelava, Zagreb

Alan Šućur, Zagreb

Sjedište
INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Bijenička cesta 54
HR-10000
Zagreb
Telefon
+385 1 456 1065
e-mail
imunoloskodrustvoHR (a) gmail.com
Žiro račun
IBAN
 2360000-1101581530, Zagrebačka Banka d.d.

HR2823600001101581530

Matični broj

Registarski broj

OIB

 3236684

00000517

22945270073