Godišnji skup HID-a 2018. – produljenje roka za sažetke: 19. rujan

Dragi članovi,

 

obavještavamo Vas da je rok za slanje sažetaka produljen do 19. rujna (istovjetan roku za registraciju), kako bi svima pružili priliku da prijave svoj sažetak.

 

S obzirom na ovu posebnu, 50., godišnjicu našeg Društva te posebne goste, pozivamo Vas sve na što veći odaziv u vidu aktivnog sudjelovanja sažecima kako bi reprezentativno i adekvatno predstavili hrvatsku imunologiju ovim povodom te ujedno ponovili vrlo uspješan i kvalitetan prošlogodišnji odaziv. Stoga, nadamo se doprinosu svih članova koji su u prilici podijeliti i prikazati svoj aktualni znanstveno-istraživački rad.