Godišnji skup HID-a 2017. – Produljenje roka za sažetke do 18.9.

Poštovani članovi,
obavještavam vas da je rok za prijavu sažetaka produljen do 18. rujna.
Također, zbog izrazite varijabilnosti do sada pristiglih sažetaka, molimo da sažetak bude strukturiran (Introduction, Aim, Materials and Methods, Results, Conclusion) te duljine 200-400 riječi.