Godišnji skup HID-a 2017. – prijava sudjelovanja i bodovanje HLK

Poštovani članovi,
molimo sve koji planiraju doći na godišnji skup da mi e-mailom potvrde svoj dolazak (neovisno da li će biti samo dio programa ili cijeli), a radi potrebe izrade knjižica sažetaka, kartica s imenima, kao i ostalih pripadnih materijala skupa.
Ujedno, drago nam je obavijestiti vas da će HLK bodovati sudjelovanje aktivnim sudionicima sa 16 bodova, odnosnom pasivnim sudionicima s 10 bodova.
Također, molimo da one koji još nisu poslali sažetak da to svakako naprave najkasnije do sutra jer zbog potreba procesa recenzije više nećemo biti u prilici prihvaćati sažetke, neovisno o razlogu.
Za svaki slučaj, opet prilažem preliminarni pogram i obrazac za sažetke.