Svjetski tjedan imunizacije 2021.

Svjetski tjedan cijepljenja – Cjepiva će nas ponovno zbližiti

WHO World Immunization Week 2021 – Vaccines bring us closer

24. – 30. travanj 2021 

Svake godine, posljednji tjedan u mjesecu travnju, obilježavamo Svjetski tjedan cijepljenja. Cilj Svjetskog tjedna cijepljenja jest promoviranje cijepljenja (imunizacije) u svrhu zaštite zdravlja svih generacija protiv različitih zaraznih bolesti. Imunizacijom svake godine spasimo milijune ljudi te je upravo cijepljenje prepoznato kao najuspješnija intervencija na području zdravstva. Unatoč tome, gotovo 20 milijuna djece još uvijek nije cijepljeno, dok su mnogi propustili i ključna cjepiva tijekom adolescencije, odrasle dobi i starosti. Tema ovogodišnjeg Svjetskog tjedna cijepljenja glasi: Cjepiva će nas ponovno zbližiti.Kao dio kampanje 2021. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), partneri i pojedinci širom svijeta udružit će se kako bi:

  • Povećali povjerenje u cjepiva kako bi se održalo ili povećalo prihvaćanje cjepiva.
  • Povećali ulaganja u cjepiva, uključujući rutinsku imunizaciju, kako bi se uklonile prepreke pristupu.

Iako je trenutno svijet usredotočen na kritično važna nova cjepiva za zaštitu od COVID-19, i dalje postoji potreba da se osiguraju potrebna rutinska cijepljenja. Mnoga djeca nisu cijepljena tijekom globalne pandemije, čime se povećava rizik od ozbiljnih bolesti poput ospica i dječje paralize. Koristeći ovaj moto, organizatori Svjetskog tjedna cijepljenja žele potaknuti veći angažman oko cijepljenja na globalnoj razini kako bi se promovirala važnost cijeplenja što bi posljedično vodilo zbližavanju ljudi, pobolšanju zdravlja i dobrobiti svih svugdje u svijetu. Brzo cirkulirajuće dezinformacije na temu cijepljenja pridonose navedenom riziku.

U tom kontekstu, ovogodišnja kampanja ima za cilj izgradnju solidarnosti i povjerenja u cijepljenje kao javno dobro koje za cilj ima spašavanje života i zaštitu zdravlja. U tu svrhu tražit ćemo još suradnika koji će nam se pridružiti, okupljajući ljude kako bi podržali i promovirali cijepljenje u svrhu zaštite života.

Cjepiva su nas zbližila i ponovno će nas zbližiti.

Više od 200 godina cjepiva nam pružaju zaštitu od smrtonosnih bolesti poput malih boginja i dječje paralize koje su odnijele stotine milijuna života. Iako cjepiva nisu ‘srebrni metak’ (jednostavno rješenje teškog i/ili kompleksnog problema, op.a.), ona će nam pomoći da se vratimo na stari put, u svijet u kojem možemo ponovno biti zajedno. I sama cjepiva nastavljaju napredovati, približavajući nas svijetu slobodnom od tuberkuloze i raka vrata maternice te iskorjenjujući dječje bolesti poput ospica. Ulaganje i nova istraživanja omogućuju revolucionarne pristupe razvoju cjepiva, koji zauvijek mijenjaju znanost o cijepljenju, vodeći nas prema još zdravijoj budućnosti.