Članovi

Aberle, Neda Opća bolnica “Dr. J. Benčević”
Abram, Maja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Ajduk, Jakov Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Ambriović Ristov, Andreja Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu biologiju
Ana Savić Mlakar Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Laboratorij za imunologiju
Antica, Mariastefania Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu biologiju
Antulov, Ronald Medicinski fakultet Rijeka
Arapović, Jurica Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Babić Čač, Marina German Rheumatism Research Centre Berlin Innate immunity
Balog, Tihomir Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Balog, Vesna
Barac-Latas, Vesna Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Baričević, Marijana Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Bartolović, Kerol Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Batinić, Drago Klinički bolnički centar Zagreb Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Bendelja, Krešo Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Blagojević, Gordana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Bošnjak, Berislav Medicinski fakultet u Becu Odjel za dermatologiju
Božić, Frane Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za farmakologiju i toksikologiju
Božić, Tamara Imunološki zavod Odjel za kontrolu kvalitete
Brajša, Karmen GlaxoSmithKline Research Centre Zagreb Limited Odjel biomedicine
Brgles, Marija Imunološki zavod Odjel za radioimunologiju
Brizić, Ilija Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Broketa, Martina Osobno
Bubić, Ivan Klinički bolnički centar “Rijeka”
Bubić-Špoljar, Jadranka Pliva
Bubonja Šonje, Marina Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Bulog, Aleksandar Medicinski fakultet Rijeka Zavod za zdravstvenu ekologiju
Butorac, Višnja Medicinski fakultet Rijeka
Cebalo, Ljiljana Hrvatski zavod za javno zdravstvo Odjel za istraživanje i razvoj
Cekić-Arambašin, Ana Stomatološki fakultet Zagreb Zavod za oralnu medicinu
Cekinović, Ðurđica Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Cepika, Alma Martina Baylor Institute for Immunology Research, Dallas, SAD
Ciglar-Grozdanić, Irena Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za bolesti peradi
Cvetko Krajinović, Lidija Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Jedinica za znanstvena istraživanja
Cvija, Hrvoje Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju
Čala, Svjetlana Opća bolnica “Sveti Duh” Interna klinika
Čečuk-Jeličić, Esma KBC Split
Čikeš, Nada Medicinski fakultet u Zagrebu
Čulo, Filip Medicinski fakultet Zagreb U MIROVINI Zavod za fiziologiju i imunologiju
Čupić, Barbara Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu medicinu
Čurić, Josip
Čvoriščec, Branimir Osobno
Ćavar, Ivan Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju
Ćuk, Mira Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Ćurko-Cofek, Božena Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Deban, Livija
Dekaris, Dragan HAZU
Dekaris, Iva Specijalna bolnica za oftalmologiju “Svjetlost”, Zagreb Odjel za rožnicu
Dominis Kramarić, Miroslava GlaxoSmithKline Research Centre Zagreb Limited
Dominović, Marin Medicinski fakultet Rijeka  Fiziologija i imunologija
Dorić, Miljenko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Dupor, Jana Medicinski fakultet Rijeka
Erceg, Damir
Flegar, Darja Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Forčić, Dubravko Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Fresl, Marko Imunološki zavod Odjel za kontrolu kvalitete
Frkanec, Ruža Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Gabrilovac, Jelka Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Gagro, Alenka Klinika za dječje bolesti Zagreb Klinika za pedijatriju, Odjel za pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju
Gašparović, Iva Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Gašparović, Milena Osobno
Gerencer, Marijan Biomedical Research Center, Baxter Vaccines AG Dept. Cellular Immunology
Gobin, Ivana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Golemac, Mijo Medicinski fakultet Rijeka Zavod za patologiju
Golemović, Mirna Klinički bolnički centar  Zagreb Zavod za transfuzijsku medicinu
Gotovac, Katja Genera
Grabušić, Kristina Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Grčević, Danka Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Grdić, Dubravka University of Göteborg Clinical Immunology
Grebić, Damir Medicinski fakultet Rijeka
Grubić Kezele, Tanja Medicinski fakultet Rijeka
Grubić, Zorana Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Gulin, Maja Medicinski fakultet Osijek  Fiziologija i imunologija
Habjanec, Lidija Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Hadžija, Mirko Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Hadžisejdić, Ita
Halassy, Beata Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Hanzl-Dujmović, Ivana Belupo d.d. Toksikologija, regulatorni poslovi
Harjaček, Miroslav Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju
Hasan, Milena Medicinski fakultet Rijeka
Hiršl, Lea Medicinski fakultet Rijeka Centar za Proteomiku
Hlača-Caput, Tamara Medicinski fakultet Rijeka
Horvat, Gordana Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Hršak, Ivo Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Hrvačić, Boška GlaxoSmithKline Research Centre Zagreb Limited Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
Ilić Tomaš, Maja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Ines, Drenjančević Medicinski fakultet Osijek Katedra za fiziologiju i imunologiju
Iskra, Igor Medicinski fakultet Rijeka
Ivančić, Jelena Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Ivčević, Sanja Medicinski fakultet Zagreb Centar za funkcionalnu genomiku
Ivetić-Tkalčević, Vanesa GlaxoSmithKline Research Centre Zagreb Limited
Jaganjac, Morana Institut Ruđer Bošković
Jakovac, Hrvoje Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Janković Makek, Mateja Klinika za plućne bolesti Jordanovac Zavod za bolesti plućne cirkulacije
Jelenčić, Vedrana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Jergović, Mladen Imunološki zavod
Jonjić, Stipan Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Juranić, Vanda Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Juretić Franković, Koraljka Medicinski fakultet Rijeka
Juretić, Antonio Klinički bolnički centar Zagreb Klinika za onkologiju
Kapović, Miljenko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za biologiju i medicinsku genetiku
Karleuša, Ljerka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Kaštelan, Andrija
Kaštelan, Marija Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Katavić, Vedran Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Kelava, Tomislav Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Kerhin-Brkljačić, Vesna
Klobučar, Sanja Medicinski fakultet Rijeka
Knežević Ćuća, Jadranka Klinička bolnica “Merkur” Klinički Zavod za medicinsku biokemiju i laboratorisku medicinu
Končar Mubrin, Mirajna Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Korac, Petra
Korbler, Tajana Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Kordić, Darka Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Koren, Dubravka Osobno
Kosor, Ela Pliva Istraživanje i Razvoj Odjel za istraživanje i razvoj
Košutic-Gulija, Tanja Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Kovačić, Nataša Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Kozmar, Ana Klinički bolnički centar Zagreb Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Krajina, Tamara Universität Ulm
Krmpotić, Astrid Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Krstanović, Marina Belupo d.d. Regulatorni poslovi
Kučan Brlić, Paola Medicinski fakultet Rijeka Centar za Proteomiku
Kučić, Natalia Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Kumar Reddy Butchi, Anil Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Kurolt, Ivan-Christian Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Jedinica za znanstvena istraživanja
Kurtović, Tihana Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Kušan, Marija Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Kušec, Rajko Klinička bolnica Dubrava Klinika za unutarnje bolesti i KZLD
Kušić, Borka Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Kutela, Nataša Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
Kveštak, Daria Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Lacković-Venturin, Gordana Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb Zavod za biologiju
Ladika-Davidović, Blaženka Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Lamot, Lovro Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju
Lang Balija, Maja Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Laškarin, Gordana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Lenac, Tihana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Lenartić, Maja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Ler, Darija BiH
Lesac, Ana Medicinski fakultet Rijeka
Lipozenčić, Jasna Klinički bolnički centar “Šalata” Klinika za kožne i spolne bolesti
Lučin, Pero Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Lukač, Josip Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Lukić, Anita Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Lukić, Ivan Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Lukinović Škudar, Vesna Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Mahmutefendić, Hana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Majhen, Dragomira Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Malenica, Branko
Mandarić, Sanja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Marinić, Igor Klinička bolnica “Dubrava” Odjel psihijatrije
Markotić, Alemka Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Jedinica za znanstvena istraživanja
Markova Car, Elitza Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Marotti, Tatjana Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Martinez, Natalija Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Martin-Kleiner, Irena Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Marušić, Ana Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Marušić-Vrsalović, Maruška Alphachrome d.o.o.
Matijević- Mašić, Ljubica Klinika za unutarnje bolesti
Matijević, Ivana Imunološki zavod Odjel za proizvodnju virusnih cjepiva
Mažuran, Renata Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Mihalj, Martina Medicinski fakultet Osijek Katedra za fiziologiju i imunologiju
Mihaljević, Željko
Mikloška, Zorka Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Milavec-Puretić, Višnja Klinički bolnički centar “Šalata” Klinika za kožne i spolne bolesti
Morović-Vergles, Jadranka Klinička bolnica “Dubrava” Klinika za unutarnje bolesti
Mrakovčić-Šutić, Ines Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Muhvić, Damir Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Mulac-Jeričević, Biserka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Munitić, Ivana Sveučilište u Rijeci Odjel za biotehnologiju
Novak, Sanja Medicinski fakultet Osijek Katedra za fiziologiju i imunologiju
Novak-Kujundžić, Renata Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Orlić, Iva Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Oršolić, Nada Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb Zavod za animalnu fiziologiju
Palfi, Biserka Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Paradžik, Mladen Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu biologiju
Parčina, Marijo University Hospital Heidelberg, Internal Medicine and clinical chemistry
Pasini, Agneza Marija Klinika za dječje bolesti Zagreb Klinika za pedijatriju, Odjel za pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju
Pavelić, Jasminka Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Pavelić, Krešimir Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Pavić, Ivica Klinički bolnički centar “Rijeka” Klinika za infektivne bolesti
Pavišić, Valentino Medicinski fakultet Rijeka Katedra za fiziologiju i imunologiju
Pernjak Pugel, Ester Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Petković, Marija Klinički bolnički centar “Rijeka” Klinika za radioterapiju i onkologiju
Petrovečki, Mladen Klinička bolnica Dubrava Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Pevec, Branko Opća bolnica “Sveti Duh” Odjel za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju
Pezelj-Ribarić, Sonja Medicinski fakultet Rijeka Katedra za bolesti usta i parodonta
Pijavec – Mahić, Aleksandra Klinički bolnički centar “Rijeka” Odjel za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju
Planinić, Ana Fran Mihaljević
Polančec, Denis GlaxoSmithKline Research Centre Zagreb Limited Flow cytometry and cell sorting lab
Polić, Bojan Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Poljak, Ljiljana Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Poljak-Blaži, Marija Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Popović, Branka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Popović, Maja Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za biologiju
Puc, Maja
Pučić Baković, Maja Genos
Rabatić, Sabina Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Radačić, Marko Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Radić, Marko University of Tennessee, Health Sciencies Center Department of Molecular Sciencies
Radojčić, Vedran University of Michigan Department of Internal medicine, Division of Hematology/Oncology
Radojčić-Badovinac, Andelka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za biologiju i medicinsku genetiku
Radošević-Stašić, Biserka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Radulović Pevec, Mira Opća bolnica “Sveti Duh” Odjel za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju
Ragland, William Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Rakić, Marijana Thalassotherapija Opatija, Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju od bolesti srca i krvnih žila
Ramljak, Ana Imunološki zavod Odjel za kontrolu kvalitete
Ravlić-Gulan, Jagoda Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Redžović, Arnela Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Repalust, Leonida Imunološki zavod Odjel za kontrolu kvalitete
Rnjak, Lana
Rubeša, Gordana Klinički bolnički centar “Rijeka” Klinika za psihijatriju
Rubeša, Roberta Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Rubeša, Željka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Rudan, Diana Opća Bolnica “Sveti Duh” Odjel za pulmologiju i imunologiju
Rudolf, Marija Klinički bolnički centar Zagreb Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Rukavina, Daniel Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Sabioncello, Ante IMZ Odjel za istraživanje i razvoj
Salopek, Daniela Medicinski fakultet Zagreb
Samsa Travica, Dijana Thalassotherapija Opatija, Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju od bolesti srca i krvnih žila
Servis, Dražen
Silobrčić, Vlatko HAZU
Skelin, Josipa Institut Ruđer Bošković
Slavuljica, Irena Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Slijepčević, Milivoj Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Sobočanec, Sandra Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Sotošek, Vlatka MedRi, Fiziologija i imunologija
Sršen, Suzana Medicinski fakultet Rijeka
Stipčević, Tamara Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Stipić-Marković, Asja Klinička bolnica “Sveti Duh” Odjel za kliničku imunologiju, pulmologiju, reumatologiju
Svoboda- Beusan, Ivna IMZ Odjel za istraživanje i razvoj
Svoboda, Petra Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Jedinica za znanstvena istraživanja
Šamija, Ivan Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Šantak, Maja Imunološki zavod Odjel za istražvanje i razvoj
Šantek, Tomislav Imunološki zavod Odjel za pokusne životinje
Šestan, Marko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Šimić, Hrvoje Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Šimin, Marija Klinički bolnički centar “Rijeka”
Škerk, Vedrana
Škifić, Marijana Klinički bolnički centar “Zagreb” Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
Šmejkal-Jagar, Lidija Teva Pharmaceutical Europe B.V. Medical Affairs EU – Scientific Expert Group
Štingl, Katarina Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Šućur, Alan Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Šućurović, Sandra Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Šuman, Lidija Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Šutić, Ivana Medicinski fakultet Rijeka Katedra za Obiteljsku medicinu
Šver, Lidija Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Tešija Kuna, Andrea Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinički zavod za kemiju
Tomac, Jelena Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Tomašić, Jelka Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Tomić, Adriana Hannover Medical School Institute for Virology
Tomljenović, Andrea Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Toševski, Vinko Zurich voditelj  centralnog laboratorija za masenu citometriju
Trivanović, Dragan Montone d.o.o.
Trobonjača, Zlatko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Tršan, Tihana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Valentić, Sonja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Valpotić, Ivica Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za biologiju
Vejnović, Danilo Medicinski fakultet Rijeka
Veljković, Danijela Medicinski fakultet Rijeka
Verstovšek, Srđan MD Anderson Cancer Center
Vidović Juras, Danica Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Klinički zavod za bolesti usta
Vidović, Anđelko Klinička bolnica Dubrava Klinika za psihijatriju
Vijtiuk, Nada Veterinarski fakultet Zagreb
Vitale, Branko Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Vlahović, Ksenija Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za biologiju
Vojvoda Parčina, Valerija Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Vranešić, Branka Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Vrček, Jurica Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Vrdoljak, Anto Imunološki zavod Odjel za preradu plazme
Vrsalović, Mislav Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za unutarnje bolesti
Vučković, Darinka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju
Vukelić, Petar Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Wensveen, Felix Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Zafirova, Biljana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Zapletal, Emilija Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu medicinu
Zelić, Ana KBC Zagreb, Rebro  Hematologija
Železnjak, Jelena Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Židovec-Lepej, Snježana Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku
Žirović, Marijana Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinički zavod za kemiju
Žunec, Renata Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Hrvatsko imunološko društvo © 2014