Članovi

Prezime, Ime Institucija Odjel
Aberle, Neda Opća bolnica “Dr. J. Benčević”
Abram, Maja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Ajduk, Jakov Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Ambriović Ristov, Andreja Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu biologiju
Antica, Mariastefania Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu biologiju
Antulov, Ronald Medicinski fakultet Rijeka
Arapović, Jurica Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Babić Antonija KBC Zagreb, Rebro Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Babić Čač, Marina German Rheumatism Research Centre Berlin Innate immunity
Balog, Tihomir Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Balog, Vesna u mirovini
Barac-Latas, Vesna Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Baričević, Marijana Klinička bolnica Merkur
Bartolović, Kerol Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Batinić, Drago Klinički bolnički centar Zagreb Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Bendelja, Krešo Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Benić, Ante Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Blagojević, Gordana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Bošković, Maria Medicinski fakultet Split Laboratorij za istraživanje raka
Bošnjak, Berislav Medicinski fakultet u Becu Odjel za dermatologiju
Božić, Frane Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za farmakologiju i toksikologiju
Božić, Tamara Genera d.d.
Brajša, Karmen GlaxoSmithKline Research Centre Zagreb Limited Odjel biomedicine
Brgles, Marija Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Brizić, Ilija Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Broketa, Martina Osobno
Bubić, Ivan Klinički bolnički centar “Rijeka”
Bubić-Špoljar, Jadranka Medicinski fakultet u Zagrebu
Bubonja Šonje, Marina Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Bulog, Aleksandar Medicinski fakultet Rijeka Zavod za zdravstvenu ekologiju
Butorac, Višnja Medicinski fakultet Rijeka
Cebalo, Ljiljana Hrvatski zavod za javno zdravstvo Odjel za istraživanje i razvoj
Cekić-Arambašin, Ana Stomatološki fakultet Zagreb Zavod za oralnu medicinu
Cekinović, Ðurđica Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Cepika, Alma Martina Stanford University
Cokarić Brdovčak, Maja Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Cvetko Krajinović, Lidija Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Jedinica za znanstvena istraživanja
Cvija, Hrvoje Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju
Čala, Svjetlana Opća bolnica “Sveti Duh” Interna klinika
Čečuk-Jeličić, Esma KBC Split Zavod za transfuzijsku medicinu
Čikeš, Nada Medicinski fakultet u Zagrebu
Čulo, Filip u mirovini (Medicinski fakultet Zagreb)
Čupić, Barbara Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu medicinu
Čurić, Josip NE RADI U KBC – NIJE VIŠE ČLAN
Ćavar, Ivan Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju
Ćuk, Mira Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Ćurko-Cofek, Božena Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Deban, Livija
Degoricija, Marina Medicinski fakultet Split Katedra za medicinsku kemiju I biokemiju
Dekaris, Dragan HAZU
Dekaris, Iva Specijalna bolnica za oftalmologiju “Svjetlost”, Zagreb Odjel za rožnicu
Dembitz, Vilma Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Dominis Kramarić, Miroslava Fidelta, d.o.o.
Dominović, Marin MedRi, Fiziologija i imunologija
Dorić, Miljenko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Drvar, Vedrana Klinički bolnički centar Rijeka Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Dubravčić Klara KBC Zagreb, Rebro Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Dupor, Jana Medicinski fakultet Rijeka
Erceg, Damir
Erceg, Ivana KBC Split Odjel za reumatologiju
Filipović, Maša Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Flegar, Darja Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Forčić, Dubravko Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Franković, Lucija Medicinski fakultet Split Laboratorij za istraživanje raka
Fresl, Marko Dechra
(Genera d.d. is a part of the Dechra Pharmaceuticals PLC Group)
Frkanec, Ruža Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Gaberščik, Anita Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Gabrilovac, Jelka Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Gagro, Alenka Klinika za dječje bolesti Zagreb Klinika za pedijatriju, Odjel za pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju
Gašparini, Dora Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Gašparović, Iva Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Gašparović, Milena Osobno
Gerencer, Marijan Biomedical Research Center, Baxter Vaccines AG Dept. Cellular Immunology
Gobin, Ivana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Golemac, Mijo Medicinski fakultet Rijeka Zavod za patologiju
Golemović, Mirna Klinički bolnički centar  Zagreb Zavod za transfuzijsku medicinu
Gotovac, Katja Hospira
Grabušić, Kristina Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Grčević, Danka Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Grdić, Dubravka University of Göteborg Clinical Immunology
Grebić, Damir Medicinski fakultet Rijeka
Grubić Kezele, Tanja MedRi Zavod za fiziologiju i imunologiju
Grubić, Zorana Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Gulin, Maja MedOS, Fiziologija i imunologija?
Habjanec, Lidija prethodno Imunološki zavod Odjel za istraživanje i razvoj
Hadžija, Mirko Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Hadžisejdić, Ita
Halassy, Beata Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Hanzl-Dujmović, Ivana prethodno Belupo d.d. Toksikologija, regulatorni poslovi
Harjaček, Miroslav Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju
Hasan, Milena Medicinski fakultet Rijeka
Hiršl, Lea Medicinski fakultet Rijeka Centar za Proteomiku
Horvat, Gordana Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Hršak, Ivo Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Hrvačić, Boška Fidelta, d.o.o.
Ilić Tomaš, Maja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Imširović, Vanna Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Ines, Drenjančević Medicinski fakultet Osijek Katedra za fiziologiju i imunologiju
Ivančić Jelečki, Jelena Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Ivčević, Sanja Medicinski fakultet Zagreb Centar za funkcionalnu genomiku
Ivetić-Tkalčević, Vanesa Ivetić-Tkalčević, Vanesa
Jaganjac, Morana Institut Ruđer Bošković
Jagušić, Maja Sveučilište u Zagrebu Centar za instraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Jakovac, Hrvoje Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Janković Makek, Mateja Klinika za plućne bolesti Jordanovac Zavod za bolesti plućne cirkulacije
Jelčić, Ivan Clinic of Neurology, University Hospital Zürich, Switzerland Department of Neuroimmunology and MS Research
Jelenčić, Vedrana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Jenuš, Tina Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Jergović, Mladen University of Arizona Department of Immunobiology, Center of Ageing,
Jonjić, Stipan Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Juranić, Vanda Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Juretić Franković, Koraljka Medicinski fakultet Rijeka
Juretić, Antonio Klinički bolnički centar Zagreb Klinika za onkologiju
Jurin, Mislav U mirovini (Institut Ruđer Bošković)
Jurković, Mirna Medicinski fakultet Rijeka
Kapović, Miljenko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za biologiju i medicinsku genetiku
Karleuša, Ljerka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Karner, Dubravka Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Kaštelan, Andrija Osobno
Kaštelan, Marija u mirovini (“Sestre milosrdnice”)
Katavić, Vedran Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Kavazović Inga Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Kelava, Tomislav Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Kerhin-Brkljačić, Vesna u mirovini
Klobučar, Sanja Medicinski fakultet Rijeka
Knežević Ćuća, Jadranka Klinička bolnica “Merkur” Klinički Zavod za medicinsku biokemiju i laboratorisku medicinu
Kodvanj, Ivan Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za fiziologiju i imunologiju
Končar Mubrin, Mirajna u mirovini (KB “Sestre milosrdnice”)
Korac, Petra
Korać Prlić Jelena Medicinski fakultet u Splitu Katedra za imunologiju i medicinsku genetiku
Korbler, Tajana Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Kordić, Darka u mirovini (KB “Sestre milosrdnice”)
Koren, Dubravka Osobno
Kosor, Ela Pliva Istraživanje i Razvoj Odjel za istraživanje i razvoj
Košutic-Gulija, Tanja Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Kovačić, Nataša Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Kozmar, Ana Klinički bolnički centar Zagreb Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Krapić, Mia Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Krmpotić, Astrid Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Krstanović, Fran Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Krstanović, Marina Belupo d.d. Regulatorni poslovi
Kučan Brlić, Paola Medicinski fakultet Rijeka Centar za Proteomiku
Kučić, Natalia Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Kumar Reddy Butchi, Anil Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Kurić Lejla KBC Zagreb, Rebro Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Kurolt, Ivan-Christian Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Jedinica za znanstvena istraživanja
Kurtović, Tihana Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Kušan, Marija Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Kušec, Rajko Klinička bolnica Dubrava Klinika za unutarnje bolesti i KZLD
Kušić, Borka Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Kutela, Nataša Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” NAPOMENA: davno je bila članica par godina, a poslije više ne
Kutle Leonida Dechra (Genera d.d. is a part of the Dechra Pharmaceuticals PLC Group)
Kveštak, Daria Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Lacković-Venturin, Gordana Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb Zavod za biologiju
Ladika-Davidović, Blaženka Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Lalić, Hrvoje Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiji
Lamot, Lovro Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju
Lang Balija, Maja Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Laškarin, Gordana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Lenac, Tihana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Lenartić, Maja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Ler, Darija BiH
Lesac, Ana MedRi
Lipozenčić, Jasna Klinički bolnički centar “Šalata” Klinika za kožne i spolne bolesti
Livun Ana Klinička bolnica Dubrava Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Lučin, Pero Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Lukač Nina Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Lukač, Josip u mirovini (KB “Sestre milosrdnice”)
Lukinović Škudar, Vesna Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Mačak Šafranko, Željka Institut “Ruđer Bošković” Zavodu za molekularnu medicinu
Mahmutefendić, Hana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Majhen, Dragomira Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Malenica, Branko u mirovini (KBC Zagreb)
Mandarić, Sanja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Marinić, Igor Klinička bolnica “Dubrava” Odjel psihijatrije
Markotić, Alemka Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Jedinica za znanstvena istraživanja
Markotić, Antonio Medicinski fakultet Mostar Zavod za fiziologiju i imunologiju
Markova Car, Elitza Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Markovinović, Andrea Sveučilište u Rijeci Odjel za biotehnologiju
Marotti, Tatjana Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Martinez, Natalija Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Martin-Kleiner, Irena Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Marušić, Ana Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Marušić-Vrsalović, Maruška Alphachrome d.o.o. od 01.05.2015
Matijević- Mašić, Ljubica u mirovini (KB Dubrava)
Matijević, Ivana Pharm Research Associates d.o.o.
Mazor Marija Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Mažuran, Renata u mirovini (Imunološki zavod)
Mihalić, Andrea Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Mihalj, Martina Medicinski fakultet Osijek Katedra za fiziologiju i imunologiju
Mihaljević, Željko
Mikašinović, Sanja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Mikloška, Zorka Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Milavec-Puretić, Višnja Klinički bolnički centar “Šalata” Klinika za kožne i spolne bolesti
Mladenić, Karlo Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Morović-Vergles, Jadranka Klinička bolnica “Dubrava” Klinika za unutarnje bolesti
Mrakovčić-Šutić, Ines Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Muhvić, Damir Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Mulac-Jeričević, Biserka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Munitić, Ivana Sveučilište u Rijeci Odjel za biotehnologiju
Nedeljković, Gordana Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za bolesti peradi s klinikom
Novak, Sanja Medicinski fakultet Osijek Zavod za fiziologiju i imunologiju
Novak-Kujundžić, Renata Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Orlić, Iva Medicinski fakultet Zagreb Zavod za anatomiju
Oršolić, Nada Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb Zavod za animalnu fiziologiju
Palfi, Biserka Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Paradžik, Mladen Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu biologiju
Parčina, Marijo University Hospital Heidelberg, Internal Medicine and clinical chemistry
Pasini, Agneza Marija Klinika za dječje bolesti Zagreb Klinika za pedijatriju, Odjel za pulmologiju, alergologiju, imunologiju i reumatologiju
Pavelić, Jasminka Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Pavelić, Krešimir Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Pavić, Ivica Klinički bolnički centar “Rijeka” Klinika za infektivne bolesti
Pavišić, Valentino Medicinski fakultet Rijeka Katedra za fiziologiju i imunologiju
Pernjak Pugel, Ester Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Petković, Marija Klinički bolnički centar “Rijeka” Klinika za radioterapiju i onkologiju
Pevec, Branko Opća bolnica “Sveti Duh” Odjel za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju
Pezelj-Ribarić, Sonja Medicinski fakultet Rijeka Katedra za bolesti usta i parodonta
Pietri, Gian Pietro Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Pijavec – Mahić, Aleksandra Klinički bolnički centar “Rijeka” Odjel za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju
Planinić, Ana Fran Mihaljević
Polančec, Denis Fidelta, d.o.o. Flow cytometry and cell sorting lab
Polić, Bojan Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Poljak, Ljiljana Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Poljak-Blaži, Marija Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Popović, Branka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Popović, Maja Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za biologiju
Puc, Maja NE RADI U KBC – OTIŠLA
Pučić Baković, Maja Genos
Pukšić Silva Klinička bolnica Dubrava Zavod za kl. imunologiju i reumatologiju
Rabatić, Sabina u mirovini (Imunološki zavod)
Račkov, Gorjana Instituto Madrileño de Estudios
Avanzados, Madrid, Spain
Radačić, Marko u mirovini (Institut Ruđer Bošković)
Radić, Marko University of Tennessee, Health Sciencies Center Department of Molecular Sciencies
Radojčić, Vedran University of Michigan Department of Internal medicine, Division of Hematology/Oncology
Radojčić-Badovinac, Andelka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za biologiju i medicinsku genetiku
Radošević-Stašić, Biserka u mirovini (Medicinski fakultet Rijeka)
Ragland, William Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Rakić, Marijana Thalassotherapija Opatija, Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju od bolesti srca i krvnih žila
Ramljak, Ana (prethodno Imunološki zavod)
Ravlić-Gulan, Jagoda Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Redžović, Arnela Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Rožmanić, Carmen Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Rubeša, Gordana Klinički bolnički centar “Rijeka” Klinika za psihijatriju
Rubeša, Roberta Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Rubeša, Željka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Rudan, Diana Opća Bolnica “Sveti Duh” Odjel za pulmologiju i imunologiju
Rudolf, Marija Klinički bolnički centar Zagreb Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Rukavina, Daniel Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Sabioncello, Ante u mirovini (Imunološki zavod)
Salopek, Daniela Medicinski fakultet Zagreb
Samsa Travica, Dijana Thalassotherapija Opatija Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju od bolesti srca i krvnih žila
Savić Mlakar, Ana Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Servis, Dražen Nuernberg
Silobrčić, Vlatko HAZU
Skelin, Josipa Institut Ruđer Bošković
Slavuljica, Irena Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Slijepčević, Milivoj Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Slović, Anamarija Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Sobočanec, Sandra Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Sotošek, Vlatka MedRi, Fiziologija i imunologija
Sršen, Suzana Medicinski fakultet Rijeka
Stipčević, Tamara Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Stipić-Marković, Asja Klinička bolnica “Sveti Duh” Odjel za kliničku imunologiju, pulmologiju, reumatologiju
Stražić Geljić, Ivana Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Svoboda- Beusan, Ivna u mirovini (Imunološki zavod)
Svoboda, Petra Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Jedinica za znanstvena istraživanja
Šamija, Ivan Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Šantak, Maja Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Šestan, Marko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Šimić, Hrvoje Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Šimin, Marija Klinički bolnički centar “Rijeka”
Šisl, Dino Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Škifić, Marijana Klinički bolnički centar “Zagreb” Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
Šmejkal-Jagar, Lidija Teva Pharmaceutical Europe B.V. Medical Affairs EU – Scientific Expert Group
Štimac, Igor Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Štingl, Katarina Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva
Šućur, Alan Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Šućurović, Sandra Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Šuman, Lidija u mirovini (Institut Ruđer Bošković)
Šušak Božo Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Šuštić, Marko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Šutić Udović, Ingrid Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Šutić, Ivana Medicinski fakultet Rijeka Katedra za Obiteljsku medicinu
Šver, Lidija Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Terzić Janoš Medicinski fakultet Split Kolegij imunologije i medicinske genetike
Tešija Kuna, Andrea Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinički zavod za kemiju
Tomac, Jelena Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Tomašić, Jelka u mirovini (Imunološki zavod)
Tomić, Adriana Hannover Medical School Institute for Virology
Tomić, Barbara Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Tomljenović, Andrea Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Trivanović, Dragan Montone d.o.o.
Trobonjača, Zlatko Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Tršan, Tihana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Valentić, Sonja Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Valpotić, Ivica Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za biologiju
Vejnović, Danilo Medicinski fakultet Rijeka
Verstovšek, Srđan MD Anderson Cancer Center
Vidović Juras, Danica Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Klinički zavod za bolesti usta
Vidović, Anđelko Klinika za psihijatriju „Vrapče“
Vijtiuk, Nada Veterinarski fakultet Zagreb
Višnjić, Dora Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Vitale, Branko Institut Ruđer Bošković Odjel za molekularnu medicinu
Vlahović, Ksenija Veterinarski fakultet Zagreb Zavod za biologiju
Vojvoda Parčina, Valerija Sveučilište u Zagrebu Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Vrbanović, Ana Medicinski fakultet Rijeka Centar za proteomiku
Vrček, Jurica Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
Vrdoljak, Anto Dechra (Genera d.d. is a part of the Dechra Pharmaceuticals PLC Group)
Vrsalović, Mislav Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinika za unutarnje bolesti
Vučković, Darinka Medicinski fakultet Rijeka Zavod za mikrobiologiju
Vukelić, Petar Medicinski fakultet Rijeka Zavod za fiziologiju i imunologiju
Vuković Kristina Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Wensveen, Felix Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Zafirova, Biljana Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Zapletal, Emilija Institut Ruđer Bošković Zavod za molekularnu medicinu
Zelić, Ana KBC Zagreb, Rebro, Hematologija
Zrinski Petrović Katerina Medicinski fakultet Zagreb Zavod za fiziologiju i imunologiju
Železnjak, Jelena Medicinski fakultet Rijeka Zavod za histologiju i embriologiju
Židovec-Lepej, Snježana Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku
Žirović, Marijana Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” Klinički zavod za kemiju
Žunec, Renata Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za tipizaciju tkiva