O Društvu

Više od 50 godina Hrvatsko imunološko društvo okuplja znanstvenike različitih disciplina koji se bave imunologijom i potiče znanstveni rad na polju imunologije.

Trenutno broji više od 200 članova, a sjedište se nalazi u Zagrebu nakon uspješnog mandata u Rijeci.

 

Predsjednik Mariastefania Antica, Zagreb
Dopredsjednica Vanda Juranić Lisnić, Rijeka
Tajnica
Lidija Milković, Zagreb
Malo vijeće
Felix Wensveen, Rijeka

Alenka Gagro

Danka Grčević, Zagreb

Asja Stipić Marković, Zagreb

Astrid Krmpotić, Rijeka

Bojan Polić, Rijeka

Ines Mrakovčić Šutić, Rijeka

Stipan Jonjić, Rijeka

Tomislav Kelava, Zagreb

Alan Šućur, Zagreb

Sjedište
INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Bijenička cesta 54
HR-10000
Zagreb

e-mail
imunoloskodrustvohr@gmail.com
Žiro račun
IBAN
 2360000-1101581530, Zagrebačka Banka d.d.

HR2823600001101581530

Matični broj

Registarski broj

OIB

 3236684

00000517

22945270073