Natječaj za najbolji rad člana Društva iz imunologije objavljen u 2021. godini

Poštovani članovi,

objavljujemo Natječaj za najbolji rad člana Društva iz imunologije objavljen u 2021. godini.

Nagrada se dodjeljuje za najbolji rad mladih članova Društva (do 35 godina starosti) i to prvom autoru rada s navedenom adresom iz Hrvatske.

Molimo stoga članove Društva koji se žele prijaviti na natječaj da nam do 12. rujna 2022. elektronički pošalju:

– svoju prijavu na Natječaj

PDF objavljenog rada iz imunologije u kojem je član koji se prijavljuje prvi autor

potvrdu faktora odjeka (IF) časopisa u kojem je rad objavljen (prema posljednjem dostupnom Journal Citation Report; pri rangiranju faktor odjeka se dijeli s brojem prvih autora koji su podjednako doprinijeli radu)

Osim faktora odjeka, te vrste prijavljenog rada, u rangiranju prijava dodjeljuju se bonus bodovi: prethodno nenagrađivanim kandidatima, doktorandima, radovima na kojima su svi autori iz Hrvatske.

Sve pristigle prijave razmotrit će Malo vijeće HID-a na svojoj sjednici i odlučiti o dobitniku/ci.

Malo vijeće može odlučiti dodijeliti i više nagrada ovisno o kvaliteti i broju pristiglih prijava.

Nagrada se dodjeljuje u novčanom iznosu koji će biti naknadno utvrđen sukladno broju nagrada i financijskim mogućnostima Društva, a dodjela će se održati na Godišnjoj Skupštini Društva.

Molimo da prijave pošaljete e-mail-om tajniku društva (imunoloskodrustvohr@gmail.com).

S poštovanjem,

Izv.prof.dr.sc. Felix M. Wensveen,

predsjednik Hrvatskog imunološkog društva